Ingvar Theodor Evjen Olsen

Stilling

Leiar
Fung. underdirektør

Avdeling

Avdeling for velferd og menneskerettar
Seksjon for global helse
+4723980065