Hege Hope Wade

Stilling

Underdirektør

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for styresett og openheit
+4723980102