Lise Stensrud

Stilling

Fagdirektør

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for styresett og openheit
+4723980184