Peter Henriksen Ringstad

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for styresett og openheit