Jan-Petter Holtedahl

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for styresett og openheit
+4723980367