Ragnhild Seip

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for sivilt samfunn