Kjetil Østnor

Stilling

Leiar
Fung.underdirektør

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for sivilt samfunn
+4723980155