Huyen Tran Titti Ho Brekken

Stilling

Seniorrådgiver

Avdeling

Avdeling for partnarskap og omfordeling
Seksjon for innovasjon
+4723980353