Geir Johansen

Stilling

Fagdirektør

Avdeling

Avdeling for kunnskap
Seksjon for statistikk og analyse
+4723980435