Seksjon for statistikk og analyse

Seksjon for statistikk og analyse kvalitetssikrar bistandsstatistikk og vurderer norsk bistand opp mot OECD/DACs direktiv for offisiell bistand (ODA). Seksjonen analyserer norsk utviklingssamarbeid og utfører statistisk analyse relevant for kunnskapsproduksjon.