Avdeling for kunnskap og innovasjon

Avdelinga driv med systematisk kunnskapsforvaltning, bistandsstatistikk og analyse.

Ta kontakt

Ansatte

Seksjon for statistikk og analyse

Seksjon for statistikk og analyse i Norad kvalitetssikrar bistandsstatistikk og analyserer norsk utviklingssamarbeid.