Fagetaten Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi skal sikre kvalitet i norsk bistand.

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid - er en fagetat under Utenriksdepartementet (UD). I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet (KLD). Våre oppgaver er forankret i instrukser og tildelingsbrev fra departementene. 

Norad holder til i Oslo og har 260 ansatte (2019).