Evaluation of the interaction between Norwegian humanitarian aid, development cooperation and peace efforts

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2023
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: ADE og Devstat
 • Bestilt av: Avdeling for evaluering Norad
 • Land: Etiopia, DR Kongo, Libanon
 • Tema: Nexus, Konflikt, fred og sikkerhet, Humanitær bistand
 • Antall sider: 23/50/54/50/194
 • Serienummer: 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023
 • ISBN: 978-82-8369-188-7 / 978-82-8369-183-2 / 978-82-8369-185-6 / 978-82-8369-184-9 / 978-82-8369-187-0
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Humanitær-, utviklings- og freds-nexus (HDP-nexus), et konsept som oppstod etter Verdens humanitære toppmøte i 2016, tar for seg samspillet mellom humanitære, utviklings- og fredsprogrammer. Det henviser til antakelsen om at forbedret samarbeid, sammenheng og komplementaritet mellom disse sektorene kan øke kvaliteten på bistanden og styrke kriserammede befolknings evne til å håndtere utfordringer. Likevel viser studier at en målrettet og bred anvendelse av en koherent HDP-tilnærming mangler og at den må tilpasses konteksten. 

 

Hvordan kan vi styrke koblingene mellom humanitære innsatser, utviklingssamarbeid og fredsarbeid uten å undergrave de humanitære prinsippene? Denne evalueringen hadde som mål å forstå HDP-Nexus fra et nedenfra-perspektiv, med fokus på det faktiske samspillet mellom humanitære, utviklings- og fredsinitiativer i Norges engasjement i tre land: DR Kongo, Etiopia og Libanon. 

 

Evalueringen består av fem rapporter: Tre landrapporter (DR Kongo, Etiopia, Libanon) som vurderer samspillet mellom humanitært arbeid, utviklingssamarbeid og fredsarbeid i disse landene. En fjerde rapport som kartlegger og analyserer Norges humanitære innsats, utviklingssamarbeid og fredsarbeid i de samme landene, samt Syria, ved hjelp av kvantitative datakilder. Den femte rapporten er et syntesenotat som oppsummerer funn som er relevante for norsk bistandspolitikk og administrasjon fra de andre fire rapportene. 

Publisert 08.02.2024
Sist oppdatert 08.02.2024