System-Wide Evaluation of the UNDS Socio-economic Response to COVID-19

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2022
 • Serie: Fellesevalueringer
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Ted Freeman, Andrea Lee Esser og Paola Vela
 • Bestilt av: Avdeling for Evaluering
 • Land: Global uspesifisert
 • Tema: Helse, Multilaterale institusjoner
 • Antall sider: 113
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Dette er en evaluering av FNs sosioøkonomiske respons på Covid-19, og dekker perioden fra 2020 til midten av 2022. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Generalsekretærens kontor i FN (Executive Office of the Secretary General), og følger forstudien Early Lessons and Evaluability of the UN COVID-19 Response and Recovery MPTF som ble lansert i 2021.

I mars 2020 tok Norge initiativ til å opprette et nytt FN-fond for covid-19 UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund. Umiddelbart etter etablering, tok evalueringsavdelingen i Norad initiativ til å få på plass en følgeevaluering av fondets arbeid. Avdelingen har støttet evalueringen gjennom tilskudd og bidratt med faglig veiledning i planleggingen og ferdigstillingen av rapporten, blant annet gjennom deltakelse i referansegruppen for evalueringen.

Evalueringsrapporten ble offentliggjort den 2. november, 2022 på nettsiden til FNs bærekraftige utviklingsgruppe.

Publisert 12.05.2023
Sist oppdatert 12.05.2023