Evaluation of Norwegian support under the Nansen cooperation in the fisheries sector

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2022
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: NIRAS Sweden
 • Bestilt av: Norad
 • Land:
 • Tema: Primærnæring (landbruk fiske skogbruk), Naturressurser (inkludert olje), Utdanning og forskning, Offentlig forvaltning
 • Antall sider: 87
 • Serienummer: 8/2022
 • ISBN: 978-82-8369-126-9
 • ISSN: --
 • Organisasjon: Norad
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Dette er en evaluering av fiskeribistand gjennom trepartsamarbeidet mellom FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), Havforskningsinstituttet og Norad, med hovedfokus på bistand gjennom forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen (DFN).

Nansen-samarbeidet har foregått i flere faser siden 1975. Evalueringen dekker perioden 2006-2022. Den nåværende fasen “EAF-Nansen-programmet" (2016-2021) etterfølger “EAF-Nansen-prosjektet" (2006-2016), og har som formål å bistå samarbeidsland med å utvikle en bærekraftig fiskeriforvaltning for å bidra til fattigdomsreduksjon og bedre matsikkerhet.

Formålet med evalueringen er å vurdere måloppnåelse og anbefale forbedrings- og læringspunkter. Evalueringen vurderer samarbeidets relevans, måloppnåelse, organisering, koherens og bærekraft. Evalueringen bygger på datainnsamling gjennom dokumentanalyser, intervju og spørreundersøkelser, og er gjennomført av det svenske konsulentfirmaet Niras AB på oppdrag fra Avdeling for evaluering i Norad.

Publisert 23.03.2023
Sist oppdatert 23.03.2023