Evaluation of Norwegian aid engagement in the Sahel

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2023
 • Serie: --
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Tana Copenhagen.
 • Bestilt av: Norad
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 75 + 77
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-177-1 / 978-82-8369-178-8
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Norge har vært engasjert i Sahel-området i Afrika siden 1970-tallet med både humanitær og bistand. Avdelingen for evaluering i Norad besluttet å evaluere dette engasjementet, da det er en viktig, men også en utfordrende del av Norges bistandsengasjement.

Evalueringen består av to ulike rapporter. Formålet med rapport nummer 1 er å kritisk vurdere organisering, koordinering og styring av Norges engasjement i Sahel. I rapport nummer 2 vurderer vi resultater av norsk støtte for å forbedre matsikkerheten i Mali. De to rapportene vil forhåpentligvis bidra til læring og kan brukes til å tilpasse den nåværende Sahel-strategien, som er et levende dokument som skal kunne justeres og forbedres når det er nødvendig.

Norges støtte til land i sårbare situasjoner har økt de siste årene. Slik bistand krever både fleksibilitet og høy grad av koordinering og scenario-planlegging. Vi håper derfor at innsikten fra disse to rapportene også kan være til nytte i fremtidig støtte til land utenfor Sahel-regionen i sårbare situasjoner.

Publisert 24.10.2023
Sist oppdatert 24.10.2023