What do we know about the long-term outcomes of food systems interventions?

Om publikasjonen

 • Utgitt: desember 2023
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: International Initiative for Impact Evaluation (3ie)
 • Bestilt av: Avdeling for evaluering Norad
 • Land:
 • Tema: Matsikkerhet
 • Antall sider: 69/68
 • Serienummer: 3/2023
 • ISBN: 978-82-8369-179-5
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Den norske regjeringens matsikkerhetsstrategi som ble lansert i november 2022 skal bidra til å bekjempe sult og å øke global matsikkerhet. Verdens fattige skal ha tilgang til nok, trygg og sunn mat som dekker ernæringsmessige behov og matpreferanser for å kunne leve et aktivt og sunt liv.

 

Selv om det er stor oppmerksomhet rundt evalueringer og forskning, for eksempel effektevalueringer, så har vi begrenset kunnskap om hva som fungerer på lang sikt. Dette er uheldig fordi det kan føre til at vi tar beslutninger på ufullstendig grunnlag, ettersom effekter noen ganger vil la vente på seg, eller være forskjellig på kort og lang sikt. Evalueringsavdelingen har derfor satt i gang en kartlegging av hva effektvalueringer kan fortelle oss om effekter på kort og lang sikt.  

 

Kartleggingen og sammenstillingen av langsiktig kunnskap er utført av 3ie og er basert på et kunnskaps-gap kart som har identifisert effektevalueringer av matsikkerhetstiltak og som ble publisert i 2021 og som senere er oppdatert. 

 

Se også nyhetssak her.

Publisert 15.12.2023
Sist oppdatert 15.12.2023