What, Why and How? A mapping and analysis of the Ministry of Foreign Affairs’ and Norad’s use of other Norwegian public sector institutions in development assistance

Om publikasjonen

 • Utgitt: januar 2022
 • Serie: Evalueringsstudier
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Elling Tjønneland (team leader), Pauline Lemaire, Magnus Hatlebakk and Hilde Selbervik (Quality Assurer), Chr. Michelsens Institutt
 • Bestilt av: Avdeling for evaluering
 • Land:
 • Tema: Kapasitetsutvikling, Offentlig forvaltning
 • Antall sider: 54
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-096-5
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Denne studien har kartlagt bistand som går fra Utenriksdepartementets budsjett og via andre departementer og tilknyttede etater i perioden 2016-2020.

Bistand som er spredt over mange partnere, tema og land kan være krevende å forvalte. Denne kartleggingen gir informasjon om hvilke departementer og underliggende etater som forvalter bistandsmidler eller gjennomfører prosjekter. Studien gir også informasjon om fordelingen av midler blant departementer og tilknyttede etater, hvilke typer midler som forvaltes og hvordan bistandsresultater dokumenteres.

Datagrunnlaget for kartleggingen er Norads bistandsstatistikk, offentlig tilgjengelig dokumenter og arkivert materiale i UDs, Justisdepartementets og Norads arkiv. I tillegg er det foretatt intervjuer av ansatte som jobber med tilskuddsforvaltning.

Studien er gjennomført av Chr. Michelsens Institutt på oppdrag fra avdeling for evaluering i Norad.

 

Publisert 24.01.2022
Sist oppdatert 24.01.2022