Evaluering av Norges arbeid med å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2022
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: NIRAS Sweden
 • Bestilt av: Norad Avdeling for evaluering
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 64/85
 • Serienummer: 5/2022 / 7/2022
 • ISBN: 978-82-8369-103-0 / 978-82-8369-125-2
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Evalueringen av Norges arbeid med å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet finner at Norge har styrket sine normative forpliktelser for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet. Norge har ratifisert konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013 og har fulgt opp dette rammeverket i stortingsmeldinger og strategier. De nyeste forpliktelsene ble publisert i strategien ‘likestilling for alle’- styrket innsats for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i utviklingspolitikken (2022-2025). 

Bistandsadministrasjonen har imidlertid hatt utfordringer med å sette normative forpliktelser ut i praksis. Evalueringen består av tre rapporter som undersøker inkluderingsarbeidet fra ulike perspektiver:   

 • Kartlegging av det normative arbeidet og den økonomiske innsatsen for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i bistandsarbeidet fra 2010-2019.  
 • Evaluering av organiseringen og forvaltningen av Norges arbeid med å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i utviklingssamarbeidet, samt en skrivebords-studie av resultater på landnivå i Malawi, Nepal, Sør-Sudan og Uganda. Evalueringen dekker perioden 2010-2020 og har fokus på utdanningssektoren.   
 • Evaluering av resultater på prosjektnivå i Malawi og Nepal. Evalueringen dekker perioden 2010-2020 og har fokus på utdanningssektoren.   

 I tillegg til disse rapportene kan du lese om funn fra evalueringen i en oppsummering og i to policy briefs.    

Se også nyhetssak her. 

Publisert 29.11.2022
Sist oppdatert 29.11.2022