50 Years of Energy Cooperation. Tanzania - Norway

Om publikasjonen

 • Utgitt: juni 2021
 • Serie: --
 • Type: --
 • Utført av: Multiconsult
 • Bestilt av: Norad
 • Land: Tanzania
 • Tema: Energi og infrastruktur
 • Antall sider: 51
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-026-2
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

50 år med energisamarbeid mellom Tanzania og Norge er samlet mellom to permer. Gjennom fem tiår har Tanzania sett stor fremgang med utvikling av vannkraft, vindkraft, energi-infrastruktur og strømtilgang i landsbyer.

I løpet av de siste 50 årene har Tanzanias strømproduksjon økt over 10 ganger fra 500 GWh til over 6000 GWh. Norge har bidratt med ekspertise på blant annet vannkraft og utdanning samt støtte til økonomisk finansiering.

Rapporten belyser de viktigste resultatene og erfaringene fra samarbeidet mellom Tanzania og Norge.

Watch
Revisit the report launch from Monday 14 June - live from Oslo, Stockholm and Dar es Salaam.
Publisert 14.06.2021
Sist oppdatert 14.06.2021