Responding to the Covid-19 Pandemic - Early Norwegian Development Aid Support

Om publikasjonen

 • Utgitt: oktober 2020
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Chr. Michelsens Institute (CMI)
 • Bestilt av: The Evaluation Department
 • Land:
 • Tema: Helse, Offentlig forvaltning
 • Antall sider: 30
 • Serienummer: Background study 1/20
 • ISBN: 978-82-8369-049-1
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Rapporten har kartlagt norsk bistand til covid-19-relaterte initiativer i de seks første månedene av 2020.

Formålet med kartleggingen er å skaffe en oversikt over støtten til covid-19-relaterte initiativer, inkludert mål og prioriteringer for støtten, partnere, kanaler, rapporteringskrav og omdisponering av midler fra andre poster.

Kartleggingen kan brukes som grunnlag for fremtidige evalueringer av covid-19-relaterte initiativer.

Publisert 12.10.2020
Sist oppdatert 12.10.2020