Lærdommer fra evalueringer av kontantoverføringer

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2020
 • Serie: Evalueringsstudier
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Evaluation Department in Norad and DEval
 • Bestilt av: --
 • Land: --
 • Tema: --
 • Antall sider: 10
 • Serienummer: --
 • ISBN: --
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Dette notatet er del av en serie av lærdommer fra evalueringer med formål å informere covid-19-responsen. Serien er etterspørselsbasert og forfattes av medlemmer av Covid-19 Global Evaluation Coalition, et samarbeid mellom evalueringsavdelinger i ulike land, FN-organisasjoner og andre multilaterale institusjoner, der evalueringsavdelingen i Norad er aktiv.

OECD/DACs EVALNET er sekretariat for koalisjonen, og notatene publiseres fortløpende på koalisjonens nettside.

Notatet Lærdommer fra evalueringer om kontantoverføringer er utformet som en direkte respons på et uttrykt behov fra norsk politisk ledelse om mer kunnskap i Norad og Utenriksdepartementet om bruk av kontantoverføringer.

Evalueringsavdelingen i Norad har utarbeidet notatet i samarbeid med det tyske evalueringsinstituttet, DEval. Det er basert på sammendrag av relevante evalueringer utført av koalisjonens medlemmer.

Publisert 25.11.2020
Sist oppdatert 25.11.2020