Evaluation of Norway’s Anti-Corruption Efforts as part of its Development Policy and Assistance

Om publikasjonen

 • Utgitt: september 2020
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Nordic Consulting Group (NCG)
 • Bestilt av: Evaluation Department at Norad
 • Land: Indonesia, Somalia
 • Tema: Anti-korrupsjon
 • Antall sider: 77
 • Serienummer: 5/2020
 • ISBN: 978-82-8369-043-9
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Formålet med denne evalueringen er å bidra til å styrke Norges innsats mot korrupsjon.

Evalueringen har sett på de fire hovedinnsatsområdene for Norges anti-korrupsjonsarbeid:

 • Overholdelse av prinsippet om nulltoleranse for korrupsjon i Norges bistands- og utviklingsinnsats.

 • Anti-korrupsjon som ett av fire tverrgående hensyn i norsk bistand, hvor målet er å forhindre at korrupsjon kan bli et resultat av norsk bistandsinnsats.

 • Anti-korrupsjon som egen komponent innen Norges utviklingsbistand, både i form av programmer/prosjekter og gjennom dialog med partnere.

 • Styrking av internasjonale korrupsjonsnormer og -standarder, som kamp mot ulovlige kapitalstrømmer og hvitvasking.

Evalueringen bygger på dokumentstudier, intervjuer, en spørreundersøkelse av ansatte i Utenriksdepartementet, ved utvalgte ambassader og i Norad, samt fem casestudier om henholdsvis nulltoleranse, klima og skog, helse, Somalia og det globale anti-korrupsjonsarbeidet.

Teamet har gjennomført feltreiser til Jakarta, Nairobi/Mogadishu, Genève, Basel, New York og Bergen, i tillegg til en rekke møter og intervjuer i Oslo.

Rapporten ble lansert på et webinar i Oslo 22. september 2020. Se igjen webinaret. Mer informasjon om deltakere og agenda finnes her

Publisert 21.09.2020
Sist oppdatert 21.09.2020