Country Evaluation Brief - Uganda

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2020
 • Serie: [Missing text '/property/enum/publicationserie/8' for 'Norwegian']
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: --
 • Bestilt av: --
 • Land: Uganda
 • Tema:
 • Antall sider: 39
 • Serienummer: 12/2020
 • ISBN: 978-82-8369-061-3
 • ISSN: Particip GmbH
Forside for rapporten Country Evaluation Brief for Uganda
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Denne briefen om Uganda er en del av en rapportserie fra evalueringsavdelingen - Country Evaluation Briefs (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte partnerland. 

Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for dem som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte. 

I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evalueringsrapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet Evaluation Portrait finnes også korte sammendrag av disse rapportene. Dette dokumentet vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer. 

Sammenstillingen av informasjon fra eksisterende evalueringer og andre relevante rapporter ble utført av Particip GmbH på oppdrag av evalueringsavdelingen i Norad. 

Publisert 23.11.2020
Sist oppdatert 23.11.2020