Country Evaluation Brief - Ghana

Om publikasjonen

 • Utgitt: november 2020
 • Serie: [Missing text '/property/enum/publicationserie/8' for 'Norwegian']
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Particip GmbH
 • Bestilt av: Norad
 • Land: Ghana
 • Tema:
 • Antall sider: 38
 • Serienummer: 9/2020
 • ISBN: 978-82-8369-055-2
 • ISSN: --
Forside for rapporten Country Evaluation Brief for Ghana
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Se opptak fra webinar om rapporten nederst på siden. 

Denne briefen om Ghana er en del av en rapportserie fra evalueringsavdelingen - Country Evaluation Briefs (CEB) - som samler og oppsummerer eksisterende evalueringsfunn fra utvalgte partnerland.

 Formålet er å gjøre relevant og systematisk innsamlet kunnskap om bistandsinnsatsen i disse landene bedre tilgjengelig for dem som arbeider med disse landene til daglig, og for andre interesserte.

 I referanselisten finnes det direkte lenker til de underliggende evalueringsrapportene og andre relevante dokumenter. I tilleggsdokumentet Evaluation Portrait finnes også korte sammendrag av disse rapportene. Dette dokumentet vil senere kunne oppdateres med fremtidige evalueringer.

 Sammenstillingen av informasjon fra eksisterende evalueringer og andre relevante rapporter ble utført av Particip GmbH på oppdrag av evalueringsavdelingen i Norad.

Webinar: Ghana - fra fattig bistandsmottaker til mellominntektsland
I dette webinaret fra 1. desember 2020 diskuteres bistand til Ghana, som har gått fra å være et fattig bistandsland til et mellominntektsland, der tradisjonell bistand (ODA) spiller en stadig mindre rolle. Bakgrunnen er en Country Evaluation Brief fra evalueringsavdelingen i Norad. Rapporten systematiserer funn fra eksisterende evalueringer for Ghana. Rapporten er sammenstilt av konsulentselskapetParticip GmbH.
Publisert 23.11.2020
Sist oppdatert 23.11.2020