Evaluation of Norwegian Efforts to Ensure Policy Coherence for Development

Om publikasjonen

 • Utgitt: mai 2018
 • Serie: Evalueringsrapporter
 • Type: Evalueringer
 • Utført av: Fafo Research Foundation in collaboration with the Peace Research Institute Oslo (PRIO)
 • Bestilt av: The Evaluation Department
 • Land: Myanmar
 • Tema: Offentlig forvaltning
 • Antall sider: 80
 • Serienummer: --
 • ISBN: 978-82-8369-055-2
 • ISSN: --
NB! Publikasjonen er KUN tilgjengelig elektronisk og kan ikke bestilles på papir

Samstemthet betyr å se bredere på hva som påvirker utviklingslandenes utvikling utover såkalt utviklingssamarbeid i snever forstand.

Dette betyr at norske politiske virkemidler skal støtte opp om hverandre og at de ulike politikkfeltene (som for eksempel innenfor handel, migrasjon, investeringer, klimaendringer og sikkerhet) skal dra i samme retning som utviklings- og bistandspolitikken.

Samstemthet går dermed på tvers av departementer og inkluderer koordinering med andre nasjonale og internasjonale aktører.

Norske regjeringer har ved flere anledninger forpliktet seg til å sikre at politikken er samstemt for utvikling, senest i regjeringen Solbergs Jeløya-erklæring (2018). Norge har også forpliktet seg til 2030-agendaen hvor det er et eget bærekraftsmål knyttet til å sikre samstemthet (SDG 17).

Formålet med evalueringen er å bidra til økt kunnskap om:

 • Initiativ Utenriksdepartementet og andre norske aktører har etablert for å sikre samstemthet
 • Kartlegging av dilemma som følge av motsetninger mellom globale utviklingsmål og andre norske mål, og
 • Hvordan norsk innsats for å sikre samstemthet ser ut i praksis. Myanmar er brukt som eksempel, fordi et økende antall aktører – både tradisjonelle utviklingsaktører og ikke-tradisjonelle utviklingsaktører, har hatt et stadig større engasjement i Myanmar de siste årene. 

Evalueringen ser på perioden 2008-2017.

Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad av Forskningsstiftelsen Fafo i samarbeid med PRIO.

Publisert 09.05.2018
Sist oppdatert 09.05.2018