Samarbeidspartnere

Kunnskapsbanken samler innsatsen til norsk offentlig sektor. Se oversikt.

Kunnskapsbanken samarbeider med en rekke departementer, etater og institusjoner.

Departementer

Utenriksdepartementet (UD)

Olje- og energidepartementet (OED)

Finansdepartementet (FIN)

Klima- og miljødepartementet (KLD)

Samferdselsdepartementet (SD)

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Kulturdepartementet (KUD)

Direktorater og statlige forvaltningsorgan 

Oljedirektoratet (OD)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Miljødirektoratet

Petroleumstilsynet (Ptil)

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Oljeskattekontoret (OSK)

Skattedirektoratet (SKD)

Kystverket (KyV)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet (HI)

Mattilsynet

Veterinærinstituttet

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

International Centre for Hydropower (ICH)

Skatteetaten 

Lånekassen

Utdanningsinstitusjoner

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Universitetet i Bergen (UiB)

UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Oslo

Oslo Met

Universitetet i Stavanger (UiS)

Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Universitetet i Sørøst Norge (USN)

Universitetet i Agder

Mediehøgskolen

Høgskolen i Molde (HiMOLDE)

Publisert 02.07.2018
Sist oppdatert 04.07.2018