Samarbeidspartnere

Kunnskapsbanken samler innsatsen til norsk offentlig sektor. Se oversikt.

Kunnskapsbanken samarbeider med en rekke departementer, etater og institusjoner.

Departementer

Arbeids- og sosialdepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

KDD

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

 

Andre norske offentlige institusjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Fiskeridirektoratet

Folkehelseinstituttet (FHI)

Havforskningsinstituttet (HI)

Kystverket

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)

Oljedirektoratet

Oljeskattekontoret

Petroleumstilsynet

Skattedirektoratet

Skatteetaten

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Veterinærinstituttet

Publisert 02.07.2018
Sist oppdatert 04.07.2018