Demokrati og styresett

Godt styresett og kamp mot korrupsjon er et hovedsatsingsområde for norsk utviklingspolitikk og bistand.

Styresett er bruk av politisk autoritet og kontroll i forvaltningen av et samfunns ressurser for økonomisk og sosial utvikling. Viktige dimensjoner ved styresett er tiltak for å håndheve rettsstatens prinsipper, effektivisering av offentlig forvaltning, kamp mot korrupsjon og reduksjon av unødvendig høye militærutgifter. Styresett er nært knyttet til statsbygging og demokratiutvikling.