Country Evaluation Briefs

Country Evaluation Briefs (CEB) presenterer systematisk innsamlet kunnskap om den samlede internasjonale bistandsinnsatsen i et land.

Siden 2016 har evalueringsavdelingen i Norad produsert rapporter som systematiserer allerede eksisterende evalueringsfunn om den internasjonale bistanden til Norges partnerland.

Rapportene er produsert av Chr. Michelsen Institute (CMI) (de første seks) og Particip GmbH (resten, hvorav seks i samarbeid med Menon Economics).

Hensikten med rapportene kalt Country Evaluation Briefs (CEB) er å presentere systematisk innsamlet kunnskap om den samlede internasjonale bistandsinnsatsen på en lett tilgjengelig måte.

Hver CEB bygger på funn fra evalueringer utført av ulike institusjoner som bilaterale og multilatererale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og konsulentselskaper. Overordnede evalueringer med fokus på langsiktig, strategisk innsats og programstøtte prioriteres fremfor evalueringer av mer kortsiktig prosjektstøtte.

Det produseres også et evalueringsportrett til hver rapport. Dette består av korte sammendrag av underliggende evalueringsrapporter samt lenker til disse. Portrettene oppdateres også etter at den aktuelle CEB er publisert, for å samle og gjøre tilgjengelig nye og relevante evalueringer om landet. De siste fem evalueringsportrettene vil oppdateres i 2021.

Publisert 22.11.2020
Sist oppdatert 23.11.2020