Syntesestudie av støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner

Denne studien vil samle eksisterende kunnskap fra evalueringer om sivilsamfunnsorganisasjoners rolle i lokal ledet utvikling.

Norge har forpliktet seg til lokalt ledet utvikling. Denne studien skal systematisere og utdype funn fra tidligere evalueringer som kan være relevante for Norges nåværende og fremtidige bidrag for å styrke sivilsamfunnsorganisasjoners rolle i lokalt ledet utvikling.

 

Tidsplan: Planlagt oppstart 2024