Syntesestudie av fredsinnsats

Denne studien vil samle eksisterende kunnskap fra evalueringer om fredsinnsatser som er relevante for konfliktforebygging og fremme av fred.

Fremme av fred og forebygging av konflikt har en sentral plass i norsk utviklingspolitikk. Denne studien skal syntetisere og utdype funn fra tidligere evalueringer av fredsinnsatser som kan være relevante for Norges nåværende og fremtidige bidrag til å kunne forebygge, dempe og løse konflikter.

 

Tidsplan: Planlagt oppstart 2024