Syntesestudie av arbeid for beskyttelse mot seksualisert og kjønnsbasert vold

Denne studien vil systematisere eksisterende kunnskap fra evalueringer relevante for Norges arbeid mot seksualisert og kjønnsbasert vold.

Seksualisert og kjønnsbasert vold er en omfattende utfordring i humanitære kriser. Denne studien skal systematisere og utdype funn fra tidligere evalueringer som kan være relevante for Norges nåværende og fremtidige arbeid mot seksualisert og kjønnsbasert vold.

Tidsplan: Planlagt oppstart 2024