Studie: Vurdering av kvalitet på desentraliserte evalueringer i den norske bistandsforvaltningen

Avdeling for evaluering vil følge opp tidligere studier av desentraliserte evalueringer publisert i 2017, 2020 og 2021 som fant at kvaliteten på disse evalueringene var svak.

Desentraliserte evalueringer er evalueringer som bestilles og gjennomføres av de som forvalter prosjektstøtte i bistandsadministrasjonen. Formålet med studien er å styrke kvaliteten og bruken av desentraliserte evalueringer i bistandsforvaltningen.

Se de tidligere evalueringene her:

 

Tidsplan: Planlagt oppstart 2024 
Ansvarlig: Ida Lindkvist