Evaluering av tverrgående hensyn i norsk utviklingssamarbeid

Evalueringen vil blant annet se nærmere på hvordan hensynet til menneskerettigheter er integrert i utvalgte prosjekter i ett land.

For at norsk bistand skal bidra til bærekraftig utvikling anses det som avgjørende at tverrgående hensyn til menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling, klima og miljø og anti-korrupsjon er ivaretatt. Formålet med evalueringen er å bidra med kunnskap som kan brukes til å styrke integreringen av de tverrgående hensynene i norsk utviklingssamarbeid.

 

 
Tidsplan: Planlegges publisert 3. kvartal 2024
Ansvarlig: Tove Sagmo
Evalueringsteam: IOD Parc