Evaluering av støtte til økt transparens i arealbruk, forsyningskjeder og finansiering gjennom klima- og skoginitiativet (KOS)

Evalueringen skal se på innsatsen som er gjort for å bedre tilgangen til data om skog, avskoging og skogdegradering.

God og pålitelig tilgang til relevante data, samt systemer og institusjoner for konsistent overvåkning og rapportering, er en viktig forutsetning for bærekraftig arealbruk i tropiske regnskogland og redusert press på regnskogen fra markedet. Evalueringen skal se på innsatsen som er gjort for å bedre tilgangen til data om skog, avskoging og skogdegradering. Evalueringen skal kartlegge støtten som er gitt, innhente erfaringer fra pågående og avsluttede prosjekter og vurdere denne innsatsen opp mot resultatmålet om transparens og KOS sine hovedmål. Formålet med evalueringen er at den skal bidra med kunnskap som kan bidra til å videreutvikle den fremtidige innsatsen på dette området.

 

Tidsplan: Planlagt oppstart 2024
Ansvarlig: Tove Sagmo