Evaluering av norsk støtte til matsikkerhet med fokus på bærekraft

Kamp mot sult og støtte til matsikkerhet er og har vært et satsingsområde i norsk utviklingssamarbeid i mange år. Denne evalueringen vil inkludere flere studier og evalueringer.

De ulike evalueringene og studiene skal vurdere i hvilken grad denne støtten har bidratt til varig tilgang til nok og trygg mat og hvorvidt støtten har vært og er bærekraftig. Formålet med evalueringen er å frambringe kunnskap som kan brukes til å videreutvikle den norske støtten til matsikkerhet. 

En kartleggingsstudie, gjennomført at 3ie - International Institute for Impact Evaluation, ble publisert i desember 2023: https://www.norad.no/om-bistand/publikasjon/2023/What-do-we-know-about-the-long-term-outcomes-of-food-systems-interventions/

Tidsplan: Neste rapport er planlagt publisert 2.kvartal 2024
Ansvarlig: Ida Lindkvist
Evalueringsteam: 3ie - International Institute for Impact Evaluation og American Institute for Research (AIR) er ansvarlig for ulike leveranser av evalueringen.