Evaluering av Norges arbeid med klimatilpasning

Evalueringen vil undersøke hvordan Norges bistandsadministrasjon følger opp målsetningene fra klimatoppmøtet i 2021.

På klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) i november 2021 lovet Norge å doble klimafinansiering til utviklingsland fram mot 2026. Dette inkluderer et løfte om minst en tredobling av støtten til klimatilpasning. Evalueringen vil undersøke hvordan Norges bistandsadministrasjon følger opp denne målsettingen. En av leveransene vil være å undersøke hvilke resultater Norge har oppnådd med klimatilpasning de siste ti årene. 

 

Tidsplan: Planlagt oppstart 2024