Evaluering av Norads tilnærming til kunnskapsbasert porteføljestyring

I Norads nye strategi; Bistand mot 2030 er mer strategisk bruk av kunnskap et eget utviklingsområde. Norad har også satt ned mye ressurser på å forbedre porteføljestyringen av bistanden. Denne evalueringen vil se på Norads  bruk av kunnskap i porteføljestyring. Formålet med evalueringen er å vurdere Norads tilnærming til kunnskapsbasert porteføljestyring og bidra med kunnskap som kan brukes til å styrke implementeringen av Norads strategi på dette feltet.  

 

 
Tidsplan: Planlegges publisert 4.kvartal 2024
Ansvarlig: Ida Lindkvist
Evalueringsteam: ITAD i samarbeid med CMI