Evaluering av bidrag gjennom multilaterale fond

Bidrag gjennom multilaterale fond utgjør en økende andel av nordiske lands utviklingssamarbeid. Evalueringen gjennomføres som en fellesevaluering med de uavhengige evalueringsfunksjonene i de nordiske landene land og ledes av Danmark.

 
Tidsplan: Forventes ferdigstilt 4.kvartal 2024
Ansvarlig: Anne Mette Teigen Asselin de Willencourt
Evalueringsteam: PEM