Systematisk evaluering av norsk bistand

En av Norads hovedoppgaver er å initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av utviklingssamarbeidet og klima- og skogsatsingen.
Foto: Emmanuel Croset

Avdeling for evaluering i Norad kan ta initiativ til å evaluere enhver aktivitet som er finansiert over det norske bistandsbudsjettet.

Evalueringsoppgaven skal bidra dels til et mer kunnskapsbasert norsk utviklingssamarbeid og dels til å holde aktørene i norsk utviklingspolitikk forvaltningsmessig ansvarlig.

Evalueringsarbeidet er regulert gjennom Instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid, og følger prosedyrer og standarder nedfelt i underliggende Evalueringsstrategi med prosedyrer. Arbeidet bygger på retningslinjene for evaluering i Reglement for økonomistyring i staten og i OECDs utviklingskomité.

På siden Om evaluering av bistand under, kan du lese mer om evalueringsprosessen og hvordan avdelingen jobber.

Her kan du følge Evalueringsavdelingen på LinkedIn.