Mid Term Review of The INP Agreement MOZ-0032 MOZ-14/0000

About the publication

 • Published: October 2016
 • Series: Norad Collected Reviews
 • Type: --
 • Carried out by: Community Wisdom Partner
 • Commissioned by: Royal Norwegian Embassy in Maputo
 • Country: Mozambique
 • Theme: Natural resources (including oil)
 • Pages: 11
 • Serial number: --
 • ISBN: 978-82-7548-900-3
 • ISSN: 1894-518X
NB! The publication is ONLY available online and can not be ordered on paper.

Midtveisgjennomgang viser at Olje for Utvikling oppnår meget gode resultater i Mosambik.

For perioden 2014-18 forvalter ambassaden i Maputo en institusjonsavtale mellom Oljedirektoratet og det nasjonale oljeinstituttet i Mosambik, INP på totalt 50,4 millioner kroner.

Midtveisgjennomgangen av programmet fastslår at INP har hatt en positiv utvikling og fått økt kapasitet til å ivareta sin rolle som regulator, og at dette i all hovedsak kan tilskrives den norske støtten. Videre pekes det på at den norske juridiske støtten har bidratt til revidert petroleumslov og petroleumsforskrifter, samt en rekke andre legale dokumenter som reduserer behovet for individuelle lisensforhandlinger.

Norsk støtte har også bidratt til profesjonell og transparent gjennomføringen av femte lisensrunde, samt en funksjonell og operative ressursdatabase som gir en god oversikt over landets naturressurser og som er avgjørende for en effektiv petroleumsforvaltning.

Published 11.10.2016
Last updated 11.10.2016