116 forslag til «Visjon2030»

Regjeringen inviterte i høst norsk næringsliv, organisasjoner og fagmiljøer til en innovasjonsdugnad for hvordan Norge kan bidra til å nå nye og ambisiøse globale mål for helse og utdanning. 116 forslag kom inn.

Mange av forslagene ser helse og utdanning i sammenheng. Blant forslagene som er kommet inn, er:

  • estetiske og samtidig multifunksjonelle solcellelamper som kan brukes på både sykehus og skoler
  • Flere app’er, blant annet en for barn med lese- og skrivevansker, og en lærings-app for barn og ungdom med type 1 diabetes. Sistnevnte tar utgangspunkt i en app som allerede benyttes av mange med diabetes i Norge i dag, og vil tilpasse den til bruk i utviklingsland.
  • Flere bidrag går også på såkalte «hurtigskoler», hvor barn og unge som ikke har fått deltatt på eller droppet ut av skolen, kan få ta igjen tapt undervisning før de tas inn i skolen.

Representanter fra Norad, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vurderer de innkomne bidragene. De beste vil bli presentert på «Visjon2030»-konferansen i Trondheim 2.-3. mars i år.

Konferanse gir innspill til FN

2.-3. mars 2015 var det Visjon 2030-konferanse i Trondheim. NTNU var lokal medarrangør og partner for arrangementet, som samlet 430 deltakere fra akademia, næringsliv, sivilt samfunn, myndigheter og media. Over 90 studenter var blant deltakerne.

Konferansen ga nyttige innspill til Norges forhandlinger i FN om nye bærekraftsmål. De nye målene, som erstatter tusenårsmålene, skal gjelde for alle land i verden, inkludert Norge.

Det er Regjeringen, ved Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som står bak «Visjon 2030».

Mange av forslagene ser helse og utdanning i sammenheng. Blant forslagene som er kommet inn, er:

  • Estetiske og samtidig multifunksjonelle solcellelamper som kan brukes på både sykehus og skoler.
  • Flere app’er, blant annet en for barn med lese- og skrivevansker, og en lærings-app for barn og ungdom med type 1 diabetes. Sistnevnte tar utgangspunkt i en app som allerede benyttes av mange med diabetes i Norge i dag, og vil tilpasse den til bruk i utviklingsland.

Representanter fra Norad, Innovasjon Norge, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vurderte de innkomne bidragene. De beste ble presentert på «Visjon 2030»-konferansen i Trondheim 2.-3. mars 2015.

Utenriksministeren annonserte på konferansen en ny finansieringsmekanisme for innovasjon innen helse og utdanning. Første utlysning ble annonsert i desember 2015.

Da søknadsfristen gikk ut 17. februar 2016, hadde Norad mottatt 125 skisser. 

Publisert 07.01.2015
Sist oppdatert 16.12.2015