Innovasjon for bedre helse og læring

Innovasjon og nytenkning redder liv og gir bedre læringsmuligheter. Her er eksempler på hvordan norsk teknologi og nytenkning har bidratt - og kan bidra - til positiv endring.

Plastikksug redder liv

pingvinsug

Denne plastflasken formet som en pingvin er et sug som brukes på nyfødte for å fjerne slim som hindrer luftveiene ved fødsel.

Bak suget står det norske selskapet Lærdal Medical som blant annet står bak førstehjelpsdokken Anne som brukes for å lære bort hjerte- og lungeredning i Norge – og utviklingsland.

Helsesystemer gir bedre omsorg

En god helse gir et bedre liv. For å levere gode helsetjenester til innbyggerne må myndighetene samle inn store mengder data og bruke informasjonen i planleggingen og utformingen av tjenestetilbud. Helseinformasjonssystemer hjelper dem å gjøre dette.

I Ghana har de nylig rullet ut et program som er utviklet i Norge. Her kan du se filmen.

Hurtigskole får barna tilbake på skolebenken

Strømmestiftelsens Speed Schools (Hurtigskole) er 9-måneders kurs for barn mellom 8 og 12 år, som av ulike årsaker ikke har fått muligheten til å begynne på skolen. Kurset gjør barna i stand til å gå inn i ordinær skole på riktig klassetrinn. Resultatene er svært gode. I femårsperioden 2009-2013 gjennomførte nær 90.000 barn hurtigskole i de tre landene, jevnt fordelt mellom gutter og jenter. Mer enn 71.000 av dem kunne overføres til ordinær skole. Tall fra årene 2008/09 viser at en høyere andel barn med gjennomført hurtigskole fullfører barneskolen, enn dem som har gått i ordinær skole hele tiden.

Denne typen akselererte programmer er ikke unike, men en av nøklene til Strømmestiftelsens suksess ligger i et meget godt samarbeid mellom Strømmestiftelsen, lokale partnere, lokale og nasjonale myndigheter.

Spare- og lånegrupper er også en viktig suksessfaktor for at Speed Schools lykkes. Strømmestiftelsen jobber helhetlig i lokalsamfunnet. Det vil si at mor til barna blir tilbudt spare- og lånegrupper, samt også i noen tilfeller egne kurs i lese, skrive og «livsferdigheter». Dette gjør at foreldrene (mor) kan betale for barna når de overføres til ordinær skole. 

Visjon 2030 – noen av de som ønsker å bidra

Flere ulike miljøer ønsker å bidra med innovative løsningsforslag til Visjon 2030. Under følger et par eksempler på hvem som vil bidra og hva de kan bidra med. 

Internett for alle?

Basic Internet Foundation, et miljø knyttet til Kjeller, bestående av Josef Noll, Gunnar Nilsson, Tor J. Blomseth og Vidar Sannerhaugen skriver ønsker å delta. 

- Vi kommer til å sende inn en artikkel om konseptet «Basic Internet», der man gjennom komprimering av innhold og trafikkstyring kan nå 500-1000 brukere på en vanlig 1MB/sek linje. Vi kan med Basic Internett (tekst og bilder) alt nå muliggjøre fri tilgang til Internett for å fremme utdannelse, gi informasjon og muliggjøre moderne kommunikasjon for alle. Basic Internett kan derfor hurtig gi et viktig løft for de svakeste og bidra til å løfte utallige mennesker ut av arbeidsløshet og fattigdom. 

Publisert 10.10.2014
Sist oppdatert 16.02.2015