Rapport fra Visjon 2030-konferansen

Er du nysgjerrig på hvordan innovasjon kan bidra til å oppnå de nye utviklingsmålene for helse og utdanning? Da kan denne lettleste og oversiktlige rapporten være noe for deg.
Paneldebatt under konferansen Visjon 2030
Deltakere på Visjon 2030-konferansen i Trondheim i mars 2015. Fra venstre prosjektleder Sigmund Frigstad i GE Vingmed AS, konserndirektør Katja Nordgaard i Telenor, utenriksminister Børge Brende og administerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge. 
Foto: Gry Tina Tinde/Norad

Høsten 2014 tok utenriksminister Børge Brende i samarbeid med helse- og omsorgsministeren og kunnskapsministeren initiativ til den nasjonal innovasjonsdugnaden Visjon 2030.

De inviterte næringsliv, akademia, sivilsamfunnet og andre aktører til å dele informasjon om norske innovasjoner som kan bidra til å oppnå nye, globale mål innenfor helse og utdanning frem mot 2030. Til sammen 116 forslag kom inn.

Mange av forslagene ble presentert under Visjon 2030-konferansen som fant sted i Trondheim i mars 2015. Nå foreligger en rapport som presenterer hovedpunktene fra arbeidsgrupper, plenumforedrag og paneldiskusjonene under konferansen.

I rapporten finner du lenker til videopptak av hver sesjon. Norad, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge beskriver videre arbeid innen helse- og utdanningsinnovasjon, og det gis en oversikt over forskjellige typer finansiering det kan søkes på. I tillegg finner du en oppsummering av mediedekning og aktiviteten i sosiale medier rundt konferansen.

Visjon 2030-konferansen ga nyttige innspill til Norges forhandlinger i FN om nye bærekraftsmål. De nye målene, som erstatter tusenårsmålene, skal gjelde for alle land i verden, inkludert Norge.

Utenriksministeren annonserte på konferansen en ny finansieringsmekanisme for innovasjon innen helse og utdanning, som skal lanseres høsten 2015. Følg med på oppdateringer om Visjon 2030 på norad.no/visjon2030.

Publisert 24.06.2015
Sist oppdatert 24.06.2015