Flyktningehjelpen ( NRC) er en av syv sivilsamfunnsorganisasjonene som får status som Plusspartner for norsk bistand. Bildet er fra et utdanningsprosjekt Flyktingehjelpen drev blant internt fordrevne flyktninger i Nord-Kivu, DR Kongo i 2009.
Foto: Jan Speed / Panorama

Sju organisasjoner får status som Plusspartner for norsk bistand

Tillit, fleksibilitet og økt effektivitet er nøkkelord når sju sivilsamfunnsorganisasjoner nå for første gang får status som Plusspartnere.

Dette er de første organisasjonene som inkluderes i en ny samarbeidsmodell for norsk bistand. Målet med Plusspartner- modellen er å frigjøre tid til strategisk samarbeid, og slik sørge for bedre og mer effektiv bistand.

Fra venstre: Generalsetretær Erik Lunde i Strømmestiftelsen, Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens nødhjelp, Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, Ann Stewart Pedersen i Redd Barna, Generalsekretær Birgit Philipsen i Adra Norge, Utenlandssjef Magnhild Vasset i Flyktningehjelpen. Generalsekretær Raymond Johansen i Norsk folkehjelp, Kaj-Martin Georgsen i Care Norge og Bård Vegar Solhjell, Direktør i Norad.
Foto: Synnøve Aasland, Norad

– Plusspartnerne blir et viktig utviklingsverktøy for Norge og vil bidra til å øke kvaliteten og effektiviteten i bistanden. Jeg håper at fokuset på nytenkning og utprøvning vil bidra til en mer helhetlig tilnærming slik at vi kan skape varige positive endringer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Plusspartner er en ny modell som skal legge til rette for et mer fleksibelt, tillitsbasert og strategisk samarbeid mellom Norad og sivilsamfunnsorganisasjoner som mottar støtte.

– Utfordringene verden står overfor med å nå bærekraftsmålene innen 2030, krever at vi tenker nytt sammen med partnerne våre og at vi bruker bistanden mest mulig strategisk. Jeg er derfor veldig glad for at Norad nå er i gang med de første Plusspartner-samarbeidene, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Han har klare forventninger til at dette skal bidra til at vi øker både effektiviteten og kvaliteten på bistanden.

– Vi skal forenkle forvaltningen og frigjøre tid til strategisk dialog om hvordan bistand virker best mulig, sammen med viktige partnere, understreke Solhjell.

Søknadsbasert ordning

Plusspartner-ordningen er for sivilsamfunnsorganisasjoner som oppfyller visse krav til kompetanse, kapasitet og gode systemer. Organisasjonene må søke om å bli Plusspartner. Flere organisasjoner vil få status som Plusspartner etter hvert som søkere blir vurdert.

Plusspartnerstatus i seg selv ikke er en garanti for finansiering, men modellen innebærer en forhåndsvurdering som gir dem rett til å levere forenklede søknader, få en mer overordnet oppfølging og finansiell fleksibilitet. Plusspartnere må fremdeles søke om tilskudd når Norad lyser ut midler.

Mer informasjon om Plusspartner finner du her: Norads plusspartnermodell

 

 
Publisert 27.05.2024
Sist oppdatert 27.05.2024