Gaza
Foto: Mohammed Ibrahim on Unsplash

Fakta om norsk bistand til Palestina

Norge bidrar økonomisk med rundt 950 millioner kroner årlig til Palestina og palestinske flyktninger i nabolandene. Av dette forvalter Norad 68,7 millioner i 2023, som brukes på langsiktig utvikling.

Siden 7. oktober har Norge satt av 200 millioner kroner til humanitær innsats for Palestinere. FNs organisasjon for palestinske flyktninger - UNRWA, FNs barnefond UNICEF, Verdens helseorganisasjon, Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner er de største mottakerne av denne støtten.

I 2022 utbetalte Norge 668 millioner kroner øremerket bistand til Palestina gjennom bilaterale og multilaterale kanaler.

Mesteparten av den øremerkede bistanden til Palestina i 2022 var rettet mot multisektor og annet (208 mill.), utdanning (143 mill.) og helse og sosiale tjenester (103 mill.).

 

I 2022 ble mesteparten av den øremerkede bistanden til Palestina gitt gjennom multilaterale organisasjoner (377 mill.), norske ikke-statlige organisasjoner (123 mill.) og offentlig sektor i mottakerlandet (92 mill.).

Verdensbanken, FNs utviklingsprogram, Verdens Helseorganisasjon og FNs mat og landbruksorganisasjon var de største mottakerne av multilateral bistand til Palestina i 2022. Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors var de største mottakerne blant norske ikke-statlige organisasjoner.

 

Slik kontrollerer vi norsk bistand til Palestina

Alle norske bistandsprogrammer og -partnere vurderes grundig før avtaler inngås. Blant annet vurderer vi organisasjonens kompetanse, oppbygning og systemer.

For samarbeid i bistandsprosjekter i sårbare stater eller politisk sensitive områder gjøres det ekstra grundige vurderinger.

Det vil alltid være noe risiko knyttet til bistandsprosjekter i sårbare stater. Krav til både resultat- og økonomisk rapportering inngår i tilskuddsavtaler med partnere.

Informasjon til Norads partnere med prosjekter i Palestina

Norske myndigheter følger nøye med og er svært bekymret for den pågående situasjonen i Gaza.

I tillegg til å bidra med humanitær innsats, mener norske myndigheter det er viktig at også annen norsk bistand til Palestina fortsetter selv om det er krig i regionen.

Det er forståelse for at den pågående alvorlige situasjonen kan gjøre det utfordrende å gjennomføre planlagte aktiviteter i Palestina. Norad ønsker å være så fleksibel som mulig når det gjelder bruk av midler og oppfølging av prosjekter. Partnere kan ta kontakt med sin kontaktperson i Norad dersom det er ønskelig med en prat om utfordringer i denne svært krevende situasjonen.

regjeringen.no kan du lese alle nyheter og pressemeldinger om situasjonen i Gaza.

 

Publisert 13.11.2023
Sist oppdatert 13.11.2023