Fisk i Vietnam
Fisk for utvikling er Norges nye satsing på fiskeribistand.
Foto: Ken Opprann

Ny satsing på fiskeribistand

Norad skal huse nytt sekretariat.

Utenriksminister Børge Brende lanserte fredag 14. august Norges nye utviklingsprogram, Fisk for utvikling (Ffu).

Med en kystlinje på 83.000 kilometer, inkludert fjorder og øyer, er Norge verdensledende i maritime næringer. Norge er Europas største fiskerinasjon, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Globalt er Norge en av verdens aller største fiskeeksportører.

Norge har drevet med fiskeribistand siden bistandens morgen. I 1952 satte fiskeribistand i Kerala startstreken for den norske statlige bistanden.

Nå skal Norge samle fiskeribistanden mer strategisk gjennom Ffu-programmet.

Det overordnede målet med programmet er fattigdomsbekjempelse gjennom matsikkerhet, bærekraftig forvaltning og lønnsom næringsvirksomhet.

Nytt sekretariat

Norad skal etablere og huse et nytt sekretariat for Fisk for utvikling. Sekretariatet får ansvaret for gjennomføringen av programmet.

- Norad har lang erfaring innen fiskeribistand. Dette blir en ny og spennende strategisk satsing, sier avdelingsleder Tale Kvalvaag i Norads avdeling for klima, energi og miljø.

Fisk for utvikling-programmet skal i første fase gå over fem år. Prosjektet skal i løpet av perioden evalueres, før programmet går inn i sin andre fase.

Noen av Norads oppgaver blir forvaltning av tilskuddsmidler, samarbeidsavtaler og kvalitetssikring av programarbeidet. Det skal også produseres årsrapporter for programmet.

I oppstarten skal Fisk for utvikling bestå av følgende tre deler:

  1. Utdanning og forskning (inklusive EAF Nansen-programmet)

  2. Næringsutvikling (inklusive akvakultur)

  3. Forvaltning og regelverk

Resultater

Fiskeribistand gir resultater, både gjennom forskning, utdanning og næringsutvikling.

Nylig avdekket FAO-forskerne om bord på F/F «Dr. Fridtjof Nansen» en urovekkende nyheten om at verdens havbunner inneholder samlet cirka 5 billioner (5000 milliarder) plastbiter. Fisk som får i seg plast i kosten, blir rammet av leverforgiftning og stoffskifteproblemer.

Fiskeribistand har i flere tilfeller spilt en positiv rolle i næringsutvikling.

I Vietnam har høyere utdanning og forskning vist seg å styrke fiskenæringen i Vietnam. I samme land har regelverksutvikling ført til økte inntekter og mindre forurensning.

Bistand virker, men ikke alltid godt nok. Norad har også som oppgave å avdekke det som ikke fungerer med norsk bistand.

Fiskeribistand generelt ble i 2012 kritisert for å mangle fattigdomsperspektivet i samarbeidslandene.

- I Ffu-programmet blir det viktig å lære av erfaringer og forsterke de mest vellykkede erfaringene for vår fiskeribistand, sier Kvalvaag.

En evalueringsrapport vil komme etter første fase av Fisk for utvikling-programmet. Rapporten skal avdekke både styrker og svakheter ved Ffu-programmet.

Ffu skal også satse på forskning og opplæring innen fiskehelse og artsutvikling innen akvakultur. Her med spesielt fokus på Asia.

Kvinne holder opp reagensrør i et laboratorium hvor det forskes på fisk.
Forskning gir frisk fisk til de fattige
Støtte til forskning og utdanning innen fiskeoppdrett har økt fiskeproduksjonen for fattige fiskebønder med 40 prosent. Den nye fisken er friskere og vokser fortere.
Publisert 13.08.2015
Sist oppdatert 14.08.2015