Oppsummering av Norad-konferansen 2014

På Norad-konferansen 2014 var temaet menneskerettigheter og demokrati. Se hele konferansen igjen.

Norads direktør Villa Kulild ønsker velkommen

Norad-konferansen 2014 tar for seg menneskerettigheter og demokrati.

Utenriksminister Børge Brende

- Vi må sette menneskerettigheter på agendaen. Når vi diskuterer nye utviklingsmål, må godt styresett og menneskerettigheter med. Da kan vi også måle om land leverer på disse målene, sa utenriksminister Børge Brende, og fortalte videre at han skulle legge frem en ny stortingsmelding på menneskerettigheter for Stortinget neste dag.

Helen Clark, leder, FNs utviklingsprogram (UNDP)

- Det er viktig at folk kjenner til – og kan kreve – sine rettigheter, sa Helen Clark.

Kailash Satyarthi, Nobels fredsprisvinner 2014

Nobels fredsprisvinner Kailash Satyarthi, Helen Clark, leder for FNs utviklingsprogram (UNDP), utenriksminister Børge Brende og FNs visekommissær for menneskerettigheter, Flavia Pansieri deltok i en paneldiskusjon om globale utfordringer for menneskerettigheter.

Flavia Pansieri, FNs visehøykommissær for menneskerettigheter

- 2014 har vært et av de vanskeligste årene for menneskerettigheter. Vi ser en tilbakegang i regjeringer og institusjoner, som ikke ønsker å anerkjenne folks rett til å ytre seg, sier Flavia Pansieri, FNs visehøykommissær for menneskerettigheter.

Molly Melching, leder, Tostan

Molly Melching startet sitt innlegg med å ta oss tilbake til Senegal, til en landsby som representerer mange tusen landsbyer som hennes organisasjon Tostan har jobbet i, i åtte afrikanske land, over de siste 25 årene - for å bekjempe kjønnslemlestelse.

Hilde Frafjord Johnson, tidligere FNs spesialutsending til Sør-Sudan

- Menneskerettigheter blir fort sett på som vestlig våpen, sa Hilde Frafjord Johnson under Norad-konferansen 2014.

Hun opplevde det selv i Sør-Sudan.

- Det er en utrolig viktig ting som vi alle må reflektere over. Et av motargumentene jeg brukte hele tiden var å si at menneskerettigheter er det som var kjernen i frigjøringskampen; retten til ikke å bli behandlet som annenrangs borger, retten til ikke å bli diskriminert, like gode muligheter til helse og utdanning som de i Sudan. Dette var det de sloss for.

Jan Teorell, professor, Universitetet i Lund og representant for V-dem

Jan Teorell er professor i statsvitenskap ved universitetet i Lund. Han er også Principal Investigator i Varieties of Democracy (v-dem) som arbeider med en ny og mer dyptgripende måte å måle og analysere demokrati. Dette var også temaet for hans innlegg under Norad-konferansen 2014.

Salil Shetty, generalsekretær, Amnesty International

- Det er ingen tvil om at verden står overfor for mange menneskerettighetsutfordringer, sa Shetty under sitt innlegg.  

Frank Mugisha, leder, Sexual Minorities Uganda (SMUG)

Frank Mugisha er leder for organisasjonen «Sexual Minorities Uganda» (SMUG), og vant i 2011 Rafto-prisen for sitt arbeid for å kjempe for å eliminere diskriminering på grunnlag av seksuell legning eller kjønnsidentitet. Under Norad-konferansen 2014 snakket han om rettigheter for LHBTI (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner eller intersexpersoner) og pågående lovprosesser i hjemlandet som foreslår å innskrenke rettighetene til homofile.   

Attiya Waris, førsteamanuensis, Universitetet i Nairobi

Attiya Waris er førsteamanuensis ved juridisk fakultet på Universitetet i Nairobi. Hun har en doktorgrad i skatterett fra universitetet i Lancaster, og studerer betydningen av skatt for menneskerettigheter og demokratisering. På Norad-konferansen 2014 snakket hun om lenker mellom skatt og brudd på menneskerettigheter.

Paneldiskusjon: Fra normative rammeverk til realiteter på bakken

Paneldiskusjon med Salil Shetty, generalsekretær, Amnesty International, Molly Melching, leder for Tostan, Frank Mugisha, leder, Sexual Minorities Uganda (SMUG) og Attiya Waris, førsteamanuensis, Universitetet i Nairobi.

Norads resultatrapport 2014 presenteres

Direktør Villa Kulild presenterte utdrag fra årets resultatrapport fra Norad om menneskerettigheter og demokrati.

Av totalt 32,8 milliarder norske bistandskroner i 2013, gikk 4,6 milliarder kroner til menneskerettigheter, godt styresett og demokratisering. I presentasjonen sa Kulild at «bistand til menneskerettigheter og demokrati er noe av det viktigste, men også det vanskeligste, vi arbeider med».

Paneldebatt: Stortingspolitikere

Norad-konferansen 2014 ble avsluttet på tradisjonelt vis, med en debatt mellom representanter fra Stortingets utenriks-og forsvarskomité. Her deltok Anniken Huitfeldt (Ap), Sylvi Graham (H), Kristian Norheim (FrP), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Bård Vegar Solhjell (SV).

Debatten gikk spesielt inn på demokratistøtte, bistandsprosenten og samstemtheten i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. 

Publisert 11.12.2014
Sist oppdatert 16.02.2015