Bistand til rettigheter og demokrati gir resultater

Norads resultatrapport for 2014 presenterer tjuefem eksempler på hva norsk bistand til demokrati og menneskerettigheter har ført til. Rapporten viser at Norge har bidratt til å beskytte minoriteter, støtte til frie medier og avholde valg, i en verden der menneskerettigheter og demokrati er under press.
Indonesia_valg_65
Norsk bistand bidrar til å sikre rettighetene til sårbare grupper, fremme åpenhet, styrke rettstaten og gjennomføre demokratiske valg.
Foto: Ken Opprann

- Dette er skritt i riktig retning. Arbeidet for menneskerettigheter og demokrati krever stadig innsats for å unngå tilbakeslag. Bistand til demokratisering og menneskerettigheter krever også at vi har vilje til å ta, og evne til å håndtere risiko, sier Villa Kulild, direktør i Norad.

Norsk bistand bidrar til fremme åpenhet, styrke rettstaten og gjennomføre valg

Størst har fremgangen vært for økonomiske og sosiale rettigheter. Andelen fattige går ned, folk lever lenger og flere barn får utdanning. For sivile og politiske rettigheter er bildet mer sammensatt. Særlig ytringsfrihet og kvinners rettigheter får mange steder trangere kår. 

Infografikk 1_MR og kvinners rettigheter

Norsk bistand bidrar til å sikre rettighetene til sårbare grupper, fremme åpenhet, styrke rettstaten og gjennomføre demokratiske valg. Flere av eksemplene viser at mange har fått det bedre på grunn av norsk bistand, og at institusjoner som fremmer demokrati og respekt for menneskerettigheter har blitt bedre i stand til å gjennomføre sine oppgaver.

Ett eksempel på institusjonsbygging fra Tanzania er samarbeidet gjennom programmet Skatt for utvikling. For å sikre folks rettigheter og bygge en økonomisk bærekraftig stat, har Norge samarbeidet med Tanzania for å gjøre skatterevisjoner i Tanzanias gruvesektor. Dette har gitt betydelige merinntekter til den tanzaniske stat. I ett tilfelle ble det beregnet over 237 millioner kroner i tilleggsskatt.

Norge har samarbeidet med Tanzania for å gjøre skatterevisjoner i Tanzanias gruvesektor. Dette har gitt betydelige merinntekter til den tanzaniske stat.

Demokratiske valg er et viktig resultat

Infografikk 4_valgdemokrati

Valg er for mange stater et av de første skrittene på veien mot demokrati. Et av resultateksemplene i rapporten ser på FNs utviklingsprograms (UNDP) støtte til valg rundt om i verden. Siden 1999 har UNDP styrket valgsystemer og prosesser i 83 land. I gjennomsnitt er organisasjonen engasjert i og støtter et valg et sted i verden annenhver uke. Norge er en av de største giverne til dette arbeidet.

Skal bistand til menneskerettigheter og demokrati gi resultater, må den også spille på lokale krefter som driver demokrati- og menneskerettighetsarbeid nedenfra. Norge har støttet ugandiske kvinneorganisasjoner som arbeider for å styrke landrettigheter og bekjempe korrupsjon. Tidligere måtte kvinner uten formell eiendomsrett betale korrupte tjenestepersoner for ikke å bli tvangsflyttet. Nå har de sikret seg disse rettighetene ved å gå rettens vei.

Resultatrapporten 2014 legges fram på Norad-konferansen 11. desember. Medlemmer i Stortingets utenriks- og forsvarskomité kommer for å debattere rapporten.

FNs utviklingsprogram UNDP støtter valg verden over.
Publisert 10.12.2014
Sist oppdatert 16.02.2015