Norsk lansering av FNs rapport for menneskelig utvikling (Human Development Report) 2021/2022

«Usikre tider, urolige liv: Å forme vår fremtid i en verden i endring»

Se arrangementet her. 

 

Norsk lansering av Human Development Report 2021/2022
«Uncertain times, unsettled lives: Shaping our Future in a Transforming World»

Tid: 15.09.2022 fra 09:45-11:15 (Global lansering: 08.09.2022)

Sted: Norad

Klikk her for å melde deg på.

Program:

09:45 Servering av kaffe og te

10:00 Velkomst ved Håvard Mokleiv Nygård, Kunnskapsdirektør i Norad

10:05 Presentasjon av årets rapport på menneskelig utvikling (Human Development Report)  ved Arvinn Gadgil, direktør i UNDP Oslo Governance Centre

10:15 Innlegg ved utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim

10:25 Panelsamtale mellom utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og tidligere utviklingsministre Hilde Frafjord Johnson, Nikolai Astrup og Heikki Holmås

Ordstyrer: Arvinn Gadgil – Direktør i UNDP Oslo Governance Centre

Tema: Hvordan kan Norge jobbe i tråd med bærekraftsmålene for å snu den negative utviklingstrenden?

10:55 Konklusjon ved Håvard Mokleiv Nygård, Kunnskapsdirektør i Norad

11:15 Ferdig

Bakgrunn

FNs rapport for menneskelig utvikling (Human Development Report- HDR) er FNs utviklingsprogram (UNDP) sin årlige rapport om utvikling i verden. Her presenteres statistikk og forskning fra til sammen 189 land, inkludert Norge, som viser fremgang og tilbakegang i menneskelig utvikling på flere områder. HDR 2021/22 lanseres globalt den 8.september, og er den tredje og siste rapporten i en trilogi; inkludert 2019-rapporten om ulikheter, og 2020-rapporten om risikoene ved tidsepoken Antropocen (menneskets tidsalder).  

HDR 2021/2022 gir en oversikt over utfordringene vi står overfor etter to år med flere overlappende kriser, og undersøker blant annet hvordan økende ulikhet og mer usikkerhet forsterker hverandre, hvordan disse driver frem polarisering og hvordan det alt i alt bidrar til å undergrave følelsen av kontroll i våre egne liv. Aldri før har så mange land sett en nedgang i menneskelig utvikling på så kort tid. HDR 2021/2022 peker ut tre hovedutfordringer verden står i nå; klima- og miljøkrisen, økende ulikheter, og politisk polarisering.  

Hvordan kan Norge fortsette å jobbe i tråd med bærekraftsmålene for å snu den negative utviklingstrenden, og hvilken rolle bør Norge ta i det internasjonale arbeidet med å fremme utvikling? 
Ta del i lanseringen og få innsikt i den nyeste informasjonen fra FN om status på utviklingen i verden!
 

Format

FNs utviklingsprogram, Norad og Utenriksdepartementet inviterer til en norsk lansering av FNs rapport for menneskelig utvikling torsdag den 15. september klokken 09:45-11:15 i Norads lokaler i Bygdøy allé 2. Deltakere vil inkludere  utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, Arvinn Gadgil, direktør for UNDP Oslo Governance Centre, og tidligere utviklingsministre Hilde Frafjord Johnson, Nikolai Astrup og Heikki Holmås som alle skal ta del i en panelsamtale om utviklingstrenden i verden og konsekvensene av funnene fra rapporten. Håvard Mokleiv Nygård, kunnskapsdirektør i Norad, vil oppsummere arrangementet.

For påmelding, klikk her

Arrangementet vil bli strømmet og opptak deles i UNDP og Norads kanaler i etterkant.

Publisert 05.09.2022
Sist oppdatert 05.09.2022